Autentificare

Prof. dr. ing. Radu POPA

18 mai 1946 – 28 decembrie 2023

 

Sincere regrete pentru trecerea în neființă a colegului și profesorului nostru Radu POPA!

De-a lungul a 46 de ani, din 1974 și până în 2020, Radu POPA a fost un membru activ al Departamentului de Hidraulică, Mașini Hidraulice și Ingineria Mediului (DHMHIM), de la Facultatea de Energetică a Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București (UNSTPB).

În 1969 a obținut diploma de inginer în profilul mecanic, specializarea Construcții de aviație, la Facultatea de Mecanică a Institutului Politehnic București (IPB), iar în 1988 a obținut titlul de doctor inginer în cadrul IPB - actualmente UNSTPB.

În perioada 1969-1974, a fost inginer stagiar și cercetător științific la Institutul de Mecanica Fluidelor şi Construcţii Aerospaţiale din București. Între 1974 și 1991 a fost cercetăror științific principal la Laboratorul de Hidraulică al Catedrei de Hidraulică şi Maşini Hidraulice (actualmente DHMHIM) din IPB. În perioada 1991-1998 a ocupat funcția de conferențiar universitar titular, apoi până în 2012 a fost profesor universitar titular în cadrul DHMHIM. După pensionare, din 2012 și până în 2020 și-a continuat activitatea didactică și de cercetare în calitate de cadru didactic asociat, în cadrul aceluiași departament. Radu POPA a predat cursuri ca profesor asociat atât la Facultatea de Hidrotehnică a Universității Tehnice de Construcţii București (1992-2002), cât și la Catedra UNESCO din POLITEHNICA București (1994-2010).

De-a lungul impresionantei sale cariere didactice, Radu POPA a fost titularul multor cursuri: Metode numerice; Hidrologie inginerească; Poluarea râurilor şi apelor subterane; Optimizarea exploatării amenajărilor hidroenergetice; Elemente de statistică şi prelucrarea datelor; Tehnici de calcul numeric în hidraulică şi hidroenergetică; Elemente de teoria deciziilor; Dinamica cursurilor de apă; Modelarea transportului de poluanţi; Complemente de matematică - tratarea numerică a ecuaţiilor diferenţiale.

Radu POPA și-a dobândit renumele de expert în programarea avansată, pe care a stăpânit-o în limbajele Fortran, Free Pascal și MATLAB. A elaborat programe complexe de calcul pentru dimensionarea și/sau verificarea hidraulică a rețelelor de distribuție a apei, respectiv a rețelelor de termoficare. A elaborat programe de suport decizional pentru gestiunea apelor urbane, respectiv pentru operarea pe termen lung, mediu şi scurt a lacurilor de acumulare cu folosinţă complexă. Profesorul Radu POPA va rămâne în mod incontestabil în memoria colectivului departamentului nostru drept expert în optimizarea exploatării pe termen lung a lacurilor energetice de mari dimensiuni, ținând seama de natura stocastică a stocurilor afluente și a cererii de energie.

Radu POPA a fost membru în Comisia de specialişti a M.E.E. de pe lângă Comisia mixtă româno-iugoslavă pentru SHEN Porţile de Fier (1982-1986); membru în Consiliul Tehnico-Știinţific al Regiei Apele Române (1991-1993), precum și membru în Comitetul Editorial al revistelor ”Romanian Journal of Hydrology and Water Resources” (1994-2016) și ”Hidrotehnica” (2010-2019).

Modest și cu suflet mare, profesorul Radu POPA a sprijinit mulți colegi mai tineri în realizarea tezelor lor de doctorat. Și-a împărtășit cu generozitate notițele de curs, programele de calcul și materialele elaborate, ajutându-și astfel colegii în activitatea lor didactică și de cercetare. Mulți dintre noi îi vom rămâne profund recunoscători profesorului Radu POPA pentru tot sprijinul acordat!

Ne exprimăm profunda noastră durere prin cuvintele: 

Dormi în pace suflet mare! 

Anunțuri

Informatii alegeri departament

Informații legate de alegerea directorului de departament, a membrilor Consiliului departamentului, a Consiliilor facultăților și a Senatului UNSTPB, în cadrul Departamentului de Hidraulică, Mașini Hidraulice și Ingineria Mediului.

Data, ora, sala în care se desfășoară alegerile:

Joi 29.02.2024, ora 10:00, sala ELa 118.

Citește mai departe...

Concursuri posturi didactice 12.23

Departamentul de Hidraulică Mașini Hidraulice și Ingineria Mediului, din Facultatea de Energetică, a Universității Naționale de Știintă și Tehnologie Politehnica București, anunță scoaterea la concurs a postului didactic vacant pe perioada determinată nr. 31 - Șef lucrări

Informațiile legate de concurs se găsesc în documentele pdf atasate mai jos.

In Memoriam - Radu POPA

Prof. dr. ing. Radu POPA

18 mai 1946 – 28 decembrie 2023

 

Sincere regrete pentru trecerea în neființă a colegului și profesorului nostru Radu POPA!

De-a lungul a 46 de ani, din 1974 și până în 2020, Radu POPA a fost un membru activ al Departamentului de Hidraulică, Mașini Hidraulice și Ingineria Mediului (DHMHIM), de la Facultatea de Energetică a Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București (UNSTPB).

Citește mai departe...

In Memoriam - Diana BROBOANĂ

Prof. dr. ing. Diana BROBOANĂ

3 iunie 1958 – 27 decembrie 2023

 

Cu profundă tristețe, vă anunțăm că prietena și colega noastră Diana BROBOANĂ s-a stins din viață astăzi, 27 decembrie 2023, la vârsta de 65 de ani.

Diana BROBOANĂ a dăruit 38 de ani din viață carierei didactice, din care peste 32 de ani în cadrul Departamentului de Hidraulică, Mașini Hidraulice și Ingineria Mediului (DHMHIM), de la Facultatea de Energetică a Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București (UNSTPB).

Citește mai departe...

Concursuri posturi didactice 10.23

Departamentul de Hidraulică Mașini Hidraulice și Ingineria Mediului, din Facultatea de Energetică, a Universității POLITEHNICA din București, anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi didactice vacante pe perioada determinată: 

  • postul nr. 39 - asistent universitar
  • postul nr. 40 - asistent universitar

 

Informațiile legate de concursurile pentru aceste posturi didactice se găsesc în documentele pdf atasate mai jos.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com